top of page

HUISBEZOEKEN 

  • enkel toegestaan voor patiënten die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen.

  • aan te vragen vóór 09:30uur

  • enkel na een inschatting door de arts

  • gebied voor huisbezoeken: Wemmel en uitzonderlijk buurgemeenten

bottom of page